diumenge, 20 de gener de 2019

VI EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS CASTELL D'ARES DE NARRATIVA I PERE- ENRIC BARREDA DE POESIA

Es convoquen els VI Premis Literaris Castell d’Ares de narrativa i Pere-Enric Barreda de poesia. En totes dues modalitats s’estableixen dues categories, una de juvenil (fins a 18 anys) i una altra d’adults (majors d’edat).
Els originals es poden presentar fins el 31 de març de 2019 adreçant-los a firallibre.ares@gmail.com en format .pdf i un altre format editable (.doc .odt .pages) o a l’adreça postal:
A/A Fira del Llibre d’Ares
Regidoria de Cultura
Ajuntament d’Ares del Maestrat
Plaça de l’Església 1
12165 Ares del Maestrat
El jurat serà feta pública abans de la data de finalització de lliurament d’originals.BASES

1. Les obres que hi concursen han de ser escrites en català/valencià, originals i inèdites, amb una
extensió d'entre 5 i 10 fulls tant en la modalitat de narrativa com de poesia (en la qual també es
pot incloure el gènere tradicional de les albaes). S'estableixen dues categories (ADULTS i
JUVENIL) per cadascun dels dos premis.
2. S'estableixen els següents premis:
1.POESIA i NARRATIVA ADULTS: lot de llibres i una nit a l'Hotel d'Ares en règim de
mitja pensió per a dues persones (a consumir abans de la data de la VII Fira del llibre
d’Ares, edició de 2020).
2.POESIA I NARRATIVA JUVENIL: lot de llibres, pack aplequer (Herbers 2019) i
entrada al FESLLOCH'19, Festival de Música en valencià de Benlloch.
3. Els originals han de presentar-se per quadruplicat, mecanografiats en fulls corrents o en fulls
holandesos, a doble espai i per una sola cara, perfectament llegibles. S'haurà de consignar, al
primer full, el títol de l'obra i el seu lema: a part, i sota aquest lema, presentarà un sobre tancat
on hi hagi les següents dades: nom, cognoms, adreça postal i electrònica i telèfon de l'autor.
4. Només s’acceptarà una obra per autor/a.
5. El termini d'admissió de les obres acabarà el 31 de març de 2019. En presentar les obres es
lliurarà un rebut a l'autor (correu de rebuda en cas de fer-ho per correu-e); si s'envien per
correu ordinari, és necessari certificar l'enviament. El lloc de presentació serà la Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament d'Ares del Maestrat: Plaça de l'Església, 1, CP: 12165, Ares del
Maestrat. Per als enviaments per correu electrònic, cal adreçar-los a
firallibre.ares@gmail.com en format .pdf i en un format editable (.doc .odt .pages)
6. La composició del jurat, que serà designat per la Comissió organitzadora de la VI EDICIÓ
DELS PREMIS LITERARIS CASTELL D'ARES I PERE-ENRIC BARREDA, es farà pública
abans que acabi el termini de presentació de les obres.
7. En haver estat presentada al certamen, cap obra no podrà ser retirada per l'autor/a ni per fer-hi
correccions ni per ampliar-ne el text.
8. El jurat podrà declarar deserts els Premis si, segons el seu parer, no han de ser atorgats. Els
veredictes del jurat seran inapel·lables.
9. Es faran públics els veredictes emesos pel jurat a l'acte de lliurament dels premis que es farà
amb motiu de la VI Fira del llibre d'Ares del Maestrat el dia 18 de maig de 2019.
10.L'Ajuntament d'Ares del Maestrat posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin
en el seu poder, encara que no es farà responsable de la seva pèrdua o deterioració. Els
treballs que no hauran estat premiats, si es presenta el rebut corresponent, podran ser retirats
de l'Ajuntament abans de dia 7 de juny de 2019, en cas de no retirar-los en aquest termini seran
destruïts.
11.L'organització es reserva els drets de publicació de les obres premiades.
12.La participació en els VI PREMIS LITERARIS CASTELL D'ARES I PERE-ENRIC BARREDA
suposa la total acceptació d'aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada