diumenge, 17 de gener de 2016

Festa de Sant Antoni Abad


El dia 17 de gener se celebra arreu de Catalunya la festa de Sant Antoni Abat, conegut popularment com Sant Antoni dels rucs o del porquet
Sant Antoni Abad és considerat patró dels animals domèstics i, sobretot, dels ases, cavalls i mules, és a dir, dels animals de treball, així com dels de companyia.
Són nombrosos els exemples d'oracions a sant Antoni en les que es demana la seva protecció per a les persones i, sobretot, per als animals domèstics:
Sant Antoni, Sant Antoni
és amic de Déu,
contrari del dimoni.
Llops i raboses
tingueren les dents serraes
i les mans lligaes.
I esta averieta,
que està perduda,
que no prengue mal,
que ha pres lo fill de Déu
del ventre de María.
Pater Noster, Ave Maria.
 
Sant Antoni és un bon Sant
i qui té un xavo li dona
perquè ens guardi els animals
tant si són de pel com de ploma
Les dites i cobles populars, conegudes també com a lloes, ditxos, folies , trobos... són també una interessant mostra de literatura popular Es solien dir en el moment de la benedicció dels animals, sempre al davant del sant. Aquest costum havia estat practicat en diverses poblacions de les comarques de l'Ebre, Terra Alta i Matarranya. En serien exemples:
A Sant Antonio li reso
set dies a la setmana
si algun sant té enveja
reso al que me done la gana
 
Sant Antoni, sant Antoni,
una cosa te vull dir:
los pobres planten la vinya
i els rics se beuen lo vi.
 
Sant Antoni, sant Antoni,
tu que estás en eixe armari,
ves a dir-li al nostre amo
que mos apujo lo salari.
 
Sant Antoni, sant Antoni,
sant Antoni de giner,
que a la meva borxaqueta
no hi habita cap diner.
 
Sant Antoni del Collet
vós que esteu en aquesta ermita
guardeu als fadrins de Bot
de caure a la quinta .
 
Tots parlen de sant Antoni
i jo parlo del gorrinet
que diuen que no té coga,
perquè se li ha gelat de fred.
 
Tots diuen de sant Antoni
i dingú diu del tocinet,
que té les potes tortetes
i l'ullet també tortet.
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada