dimecres, 15 de febrer de 2023

Poemes de: Marta Barón i Teresa Camí 

Un record per a Josep Maria Espinàs - Cançons Tradicionals Catalanes - EP 1962

Dones poetes catalanes que has de llegir


Maria Mercè Marçal i Serra 

A continuació us deixem amb la seva famosa “Divisa”:

DIVISA

A l’atzar agraeixo tres dons:

haver nascut dona,

de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.


Montserrat Abelló

Visc i torno

a reviure

cada poema,

cada paraula.

 Estimo tant

la vida

que la faig meva

moltes vegades.

(El blat del temps, 1986)


Joana Raspall


Us deixem amb un dels seus poemes més coneguts, “Podries”:

Si haguessis nascut

en una altra terra,

podries ser blanc,
podries ser negre…
Un altre país
fóra casa teva,
i diries “sí”
en una altra llengua.
T’hauries criat
d’una altra manera.
Més bona, potser.
Potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega…
Tindries amics
i jocs d’altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.
Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
Podries… podries…

Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d’ell
podria ser teva.


Maria Àngels Anglada


Us deixem així amb el següent poema, intitulat “Retorn a la poesia”:

No he donat a cap altre les claus d’aquest tresor
que mai no ha estat ben meu, ni en altres braços
he escampat els pocs dons amb què et rebia.
Te’n vas anar amb passes tan subtils
i tan sense remor vas oblidar-me
que el qui vingué després el teu rostre va prendre
com el vell déu la nit que engendrà Heracles
amb figura robada i els seus besos ardents.
Només molt fugaçment una altra fesomia
d’ulls no tan clars i somriure més fàcil
vaig veure al rostre que em semblava el teu,
i tant vaig enyorar-te com enyoren la nit
els jardins fatigats de massa resplendor.
Com tu sense brogit, sé que ara torno a tu,
amant antic, isard d’altes carenes:
en tots a tu et cercava, innocent infidel.

Maria Antònia SalvàUs deixem aquí amb un dels seus poemes, “A les donzelles de l’any dos mil”:


A LES DONZELLES DE L’ANY DOS MIL

Oh vosaltres, pressentides flors d’amor i gentilesa
que viureu quan mon passatge s’haurà fet esborradís;
jo us endreç per aleshores, amical, una escomesa
que s’allunya, de mos versos dins l’esbart voleiadís.
XXXVIII JUEGOS FLORALES DE PRIMAVERA - XXX PREMIO NACIONAL DE POESÍA "POETA MARIO LÓPEZ" (España)

 XXVIII JUEGOS FLORALES DE PRIMAVERA - XXX PREMIO NACIONAL DE POESÍA "POETA MARIO LÓPEZ" (España)

17:03:2023

Género:  Poesía, infantil y juvenil

Premio:  3.000 €, galardón, flor natural y edición

Abierto a:  sin restricciones

Entidad convocante:  Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bujalance y el IES Mario López

País de la entidad convocante:  España

Fecha de cierre:  17:03:2023

 

BASES

 

 

La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) y el IES Mario López convocan y organizan la XXXVIII Edición de los Juegos Florales de Primavera y el XXX Premio Nacional de Poesía "Poeta Mario López".

BASES

1ª.- Podrán concurrir todos los poetas que lo deseen y escriban poesía en Lengua Castellana. El tema y el estilo serán libres. Se podrán presentar un máximo de dos obras por autor.

2ª.- Los trabajos presentados, que deberán ser originales e inéditos y no haber sido premiados en otros certámenes ni haber sido publicados en ningún medio, tendrán una extensión de:
* Para el Premio Nacional de Poesía "Poeta Mario López", un libro de poemas con un mínimo de 300 versos y un máximo de 600, en folio tamaño DIN A-4, a doble espacio y por una sola cara, debidamente encuadernado.
* Para el Premio de los Juegos Florales, un mínimo de 50 versos y un máximo de 100, en el mismo formato sin necesidad de encuadernación.
* Para el Premio reservado para alumnos matriculados en cualquier Centro Educativo de la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir, con edad máxima de 20 años, la extensión máxima será de 50 versos.

3ª.- El Jurado fallará los siguientes premios:
* Premio Nacional de Poesía "Poeta Mario López", dotado de 3.000 euros, galardón, flor natural y publicación del libro. (Este premio no será compatible con ninguna categoría).
* Premio de los Juegos Florales, dotado de 500 euros, galardón y flor natural.
* Premio de los Centros Educativos, dotado de 250 euros, galardón y flor natural. (A todos los premios se les efectuarán las retenciones fiscales correspondientes).

4ª.- Los trabajos se enviarán por cuadruplicado figurando en la portada el título y lema con el que se presentan. En sobre aparte se consignará el título y lema y, en el interior, los datos del autor, fotocopia del DNI y breve reseña bio-bibliográfica.

5ª.- El plazo de presentación finaliza el día 17 de marzo de 2023. Los trabajos serán remitidos por correo certificado o entregados personalmente en una de las siguientes direcciones:
* Concejalía de Cultura, Excmo. Ayuntamiento de Bujalance. Plaza Mayor, 1 - 14650 Bujalance (Córdoba).
* IES "Mario López". Departamento de Lengua y Literatura. Ronda de Consolación, 4 - 14650 Bujalance (Córdoba).
En ambos casos haciendo constar en el sobre el nombre del Premio al que se presentan.

6ª.- No se admitirán trabajos de autores que hubieran ganado el Premio Nacional en ediciones anteriores. Asimismo, los ganadores del Premio de “Juegos Florales” y Premio de Centros Educativos no podrán optar a estos mismos galardones.

7ª.- Una Comisión organizada por el Departamento de Lengua y Literatura y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento hará una selección de los trabajos que pasarán al Jurado.

8ª.- El Jurado actuará con las máximas de libertad y discrecionalidad y tendrá, además de las facultades normales de emitir el fallo y discernir el premio, otorgándolo o declarándolo desierto, las de interpretar, de acuerdo con la organización, las presentes bases. Su fallo será inapelable.www.escritores.org

9ª.- El fallo del Jurado se dará a conocer con la suficiente antelación a la entrega de los premios que se llevará a cabo en el transcurso de un acto Poético, que tendrá lugar, a las 19,30 horas del día 30 de abril de 2023, en el Teatro Español de Bujalance. La presencia de los ganadores será indispensable en el acto de entrega.

10ª.-No se mantendrá correspondencia, excepto con los premiados. Los trabajos no premiados serán destruidos.

11ª.- La organización se reserva el derecho para reproducir y difundir los trabajos premiados como considere conveniente, sin ningún tipo de compensación económica que no sea los propios premios.

12ª.-La participación en el certamen supone la aceptación de las presentes bases.

© Escritores.org. Contenido protegido. Más información: https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/19593-copias

Dia Mundial de la Poesia 2023

 Francesc Vicent Garcia (Rector de Vallfogona)

Amb el Rector de Vallfogona passa una cosa curiosa: tothom
n’ha sentit a parlar però hi ha poca gent que sàpiga exactament qui és. Això es deu al fet que es tracta d’una figura complexa, en la qual es combina un component històric, un de literari i un de llegendari.

En primer lloc, es tracta d’un personatge històric. El seu nom era Francesc Vicent Garcia i Ferrandis. Va néixer a Saragossa el 22 de gener de l’any 1579 però es va criar a Tortosa, una de les ciutats més importants de la Catalunya de l’època. Posteriorment, va estudiar i rebre els ordes menors a Barcelona i fou ordenat sacerdot a Vic, on va ser un dels homes de confiança del bisbe Robuster, figura important de la facció bandolera dels Cadells. El 9 de gener de 1607, amb quasi 28 anys, va prendre possessió del càrrec de Rector de Vallfogona, des d’on va escriure la majoria de la seva obra, tot i que no va parar d’anar amunt i avall del país complint encàrrecs i comissions per a les altes esferes: a Girona, Lleida, Tarragona, València o, fins i tot, a Madrid. Va morir a Vallfogona de Riucorb el 2 de setembre de 1623, a 44 anys, a causa d’una malaltia.

En segon lloc, Garcia va ser un poeta, i no pas un poeta qualsevol, sinó el primer poeta en llengua catalana que escriu a la manera dels poetes barrocs. La seva obra, d’una qualitat excepcional, va ser reconeguda arreu del Principat, ja en vida seva, i després es convertirà en el gran referent de la poesia en llengua catalana fins a la Renaixença.

En tercer lloc, el Rector també és un mite que forma part de l’imaginari col·lectiu català, on apareix com el paradigma del clergue enginyós, murri i sorneguer. Això s’explica perquè, en paral·lel al seu reconeixement dins el món literari, la veu popular havia anat escampant arreu del territori tot un repertori d’anècdotes gracioses de les quals era el protagonista. Aquestes anècdotes, que tenien ben poc a veure amb la seva vida real, eren contalles de l’humor clerical de l’època que es van anar atribuint a Garcia, probablement perquè la seva poesia havia estat majoritàriament satírica i ell, un personatge popular.

Cinta Sabaté recita L'ombra rogenca de la lloba de Gerard Vergés

Desde Gandesa un usuari de la biblioteca ens recomana un llibre de poesia


 

XVII Concurs literari i artístic 21 d'abril de l'Aldea 

Commemoració del Dia Internacional de la llengua materna a les biblioteques


 

Ets dona i artista?


 

Presentació de llibre "Cesuras" de la companya Fina Tizón


 

Premi de poesia Jocs Florals de Barcelona 2023

 Bases 2023

Amb més de 150 anys de trajectòria fructífera, els Jocs Florals de Barcelona són l’ex­pressió del desig de l’Ajuntament de Barcelona de donar continuïtat i implicació en la cultura del nostre temps a aquest certamen medieval recuperat a la Renaixença. Un concurs literari de primera magnitud i un dels més antics d’Europa i del món.

Díptic Jocs Florals

L’Ajuntament de Barcelona convida els ciutadans i les ciutadanes a concórrer al Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2023.

PREMI

S’atorga un únic premi al millor recull de poemes en llengua catalana de tema lliure.

Aquest premi està dotat amb 9.000 euros, import sobre el qual s’ha de practicar la retenció establerta per la normativa tri­butària vigent, i l’obra es publicarà pos­teriorment a la col·lecció alabatre de La Breu Edicions, que signarà un contracte amb l’autor o autora, i recollirà l’abast dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin.

 

Nou llibre de poesia de Fe Ferré

Fe Ferré presenta el seu nou poemari  " Pols a les sabates i petjades al cel" guanyador del VI Premi de Poesia Xavier Casp.
Federico Garcia Lorca

 

club de lectura de poesia a la biblioteca de Gandesa


 

Es convoca el IX Premi Manel Garcia Grau

 26.01.2023

Organitzat per la Universitat Jaume I de Castelló amb la col·laboració de l'AELC, Perifèric Edicions i l'Associació Cultural El Pont Cooperativa de Lletres en memòria del poeta i professor castellonenc Manel Garcia Grau (1962-2006).

Amb l'objectiu d'impulsar el conreu de la poesia i de recordar la figura de Manel Garcia Grau, es convoca la novena edició del Premi Manel Garcia Grau. Poden optar al premi els autors majors d'edats que presentin un llibre de poesia en llengua catalana de temàtica lliure. El termini d'admissió d'originals finalitza el 24 de març.

Consulta les bases

Han rebut el premi en edicions anteriors Dolmen, de Berna Blanch Chirivella (2020), Nocturn sense acordions, de Joan Carles González Pujalte (2017), Auir, de Carles Miret (2015), A Contraatac (Els dubtes i els glaçons), de Josep Lluís Roig (2013), Herències, d'Àngels Gregori i Teresa Pascual (2011), Mala memòria, de Ferran Archilés Cardona (2010), Després del tacte, de Jordi Roig Pi (2009) i Jardí clos, de Joan Baptista Campos Cruañes (2008).

Manel Garcia Grau (1962 - 2006) va ser poeta i novel·lista, a més de doctor en Filologia Catalana per la Universitat Jaume I de Castelló. Va publicar, entre d'altres, els poemaris Quadern d'estances (1988), Llibre de les figuracions (1993), Al fons de vies desertes (2002), La mordassa (2003) o Constants vitals (2006). Amb la seva obrava rebre premis com el Vicent Andrés Estellés (1990), l'Englantina d'Or als Jocs Florals de Barcelona (1997), l'Ausiàs March (2000) o de manera pòstuma el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de poesia (2007). A més d'una sòlida trajectòria com a assagista, amb temes literaris i lingüístics com a principals interessos, Garcia Grau també va provar el camí de la novel·la amb El Papa maleït (Planeta, 2003), una intriga novel·lística sobre el Papa Luna.
Va ser soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i vocal pel País Valencià (1997-2006).

Fotografia: Ernesto Casas.

diumenge, 8 de gener de 2023

Poemes de les companyes: Montse Pallarés i Pilar Cabrera

 Concursos literaris de poesia

 Certámenes ENERO 2023

 

Certámenes FEBRERO 2023

 

Certámenes MARZO 2023

 

Certámenes ABRIL 2023

 

Certámenes MAYO 2023

 

Certámenes JUNIO 2023

 

Certámenes SEPTIEMBRE 2023

© Escritores.org. Contenido protegido. Más información: https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/19593-copias