dimarts, 12 d’abril de 2022

Diumenge 24 d'abril a Tortosa poemes de Gerard Vergés


 

Presentació a Roquetes del poemari de Montse Pallarés "Poesia Lliure"


 

Poesia a les Caves


 

Poemes de Ramon Masdeu i Mercè Amat 

CONVOCADA LA TERCERA EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI VILA DE MONTBLANC 2022

 Els premis s'entregaran durant la Festa Major

01/04/2022

Convocada la tercera edició del certamen literari Vila de Montblanc 2022

L’Associació Literària Escarritx amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Montblanc convoca la tercera edició del certamen literari “Vila de Montblanc 2022”, que compta amb dues categories: el premi Pont Vell de Poesia, dotat amb 2.000€ i el premi Portal de Bové de narrativa, dotat amb 5.000€.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Montblanc, Núria Besora, ha destacat la importància del guardó per al conjunt de les lletres catalanes. Per la seva part, el president de l’Associació Literària, Sergi Olivan, ha posat l’accent en la qualitat de les convocatòries anteriors, mentre que la secretària de l’entitat, Judit Queralt, ha detallat els membres el jurat, amb reconegut prestigi, que avaluarà les dues categories.

En ambdós casos les obres participants s’han de lliurar abans del 27 de maig d’aquest any a certamen.escarritx@gmail.com i l’adjudicació dels dos guardons tindrà lloc el proper 3 de setembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major de Montblanc. Val a dir que, a més a més de la dotació econòmica, les obres guardonades seran publicades per Pagès Editors.

Pel que fa a les obres guanyadores en l’anterior convocatòria “Viatge a l’oblit” de Xavi Ballester i “Granit” de Carlos Minuchin, ambdós editats per Pagès Editors, seran presentats durant la propera Fira de Sant Maties de Montlanc.

 

III PREMI PORTAL DE BOVÉ DE NARRATIVA

1 - Podran optar al Premi Portal de Bové de narrativa les obres originals i inèdites, escrites en català. No seran tingudes en compte les obres premiades en altres concursos.

2 — Les obres que aspirin a aquest premi hauran de tenir un mínim de 150 pàgines i un màxim de 300 pàgines mecanografiades a doble espai amb font Arial 12. 3 — Totes les obres hauran de ser trameses per correu electrònic a l'adreça certamen.escarritx@gmail.com seguint el procediment següent:

a. En l'apartat ASSUMPTE es farà constar el nom del premi al qual s'opta.

b. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor.

c. L'original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l'obra.

d. Només s'admetrà un treball per autor.

e. En un altre document adjunt en format PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l'autor (el pseudònim, el nom, els cognoms, l'adreça postal, el correu electrònic i un telèfon de contacte). Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del nom de l'obra. Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l'anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l'original es confirmarà per correu electrònic a l'autor.

4 — Els autors de les obres de narrativa presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat. La presentació d'una obra comporta així mateix que l'autor /ra no té compromesos els seus drets d'edició i que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació.

5 — L'import del premi serà de 5.000 euros que compensa els drets de la primera edició del llibre. L'import del premi estarà sotmès a la legislació tributària vigent. 6 — L'adjudicació del premi serà feta per un jurat format per: Xavi Ballester (guanyador de l'any anterior), un representat de Pagès Editors, M. Carme Roca, Martí Gironell, Coia Valls i Enriqueta Moix, que actua com a secretària amb veu però sense vot.

7 — El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada, que serà la guanyadora. Sí, tanmateix, el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no té la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi Portal de Bové podrà no ser adjudicat. El premi no podrà ser dividit en cap cas.

8 — Pagès Editors editarà l'obra guardonada, un cop l'autor hagi signat el contracte amb l'editorial, d'acord amb la legislació vigent.

9 — Els guanyadors han de recollir el premi personalment.

10 — Les obres aspirants al premi Portal de Bové de narrativa hauran de ser presentades abans del 27 de maig de 2022.

11 — L'adjudicació del Premi Portal de Bové de narrativa tindrà lloc el 3 de setembre de 2022, durant la Festa Major de Montblanc.

12 — La presentació dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

 

III PREMI PONT VELL DE POESIA

1 - Podran optar al Premi Pont Vell de poesia les obres originals i inèdites, escrites en català. No seran tingudes en compte les obres premiades en altres concursos.

2 — Les obres que aspirin a aquest premi hauran de tenir de 400 fins a 600 versos com a màxim, mecanografiats a doble espai amb font Arial 12.

3 — Totes les obres hauran de ser trameses per correu electrònic a l'adreça certamen.escarritx@gmail.com seguint el procediment següent:

a. En l'apartat ASSUMPTE es farà constar el nom del premi al qual s'opta.

b. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor.

c. L'original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l'obra.

d. Només s'admetrà un treball per autor.

e. En un altre document adjunt en format PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l'autor (el pseudònim, el nom, els cognoms, l'adreça postal, el correu electrònic i un telèfon de contacte). Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del nom de l'obra.

4 — Els autors de les obres de poesia presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat. La presentació d'una obra comporta així mateix que lautor/ra no té compromesos els seus drets d'edició i que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d'adjudicació.

5 — L'import del premi serà de 2.000 euros que compensa els drets de la primera edició del llibre. L'import del premi estarà sotmès a la legislació tributària vigent. 6 — L'adjudicació del premi serà feta per un jurat format per: Carles Minuchin (guanyador de l' any anterior), un representat de Pagès Editors, Jordi Llavina, Mònica Socias, Josep Civit i Judit Queralt, que actua com a secretària amb veu però sense vot.

7 — El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d'una obra determinada, que serà la guanyadora. Sí, tanmateix, el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no té la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi Pont Vell podrà no ser adjudicat. El premi no podrà ser dividit en cap cas.

8 — Pagès Editors editarà l'obra guardonada, un cop l'autor hagi signat el contracte amb l'editorial, d'acord amb la legislació vigent.

9 — Els guanyadors han de recollir el premi personalment.

10 — Les obres aspirants al premi Pont Vell de poesia hauran de ser presentades abans del 27 de maig de 2022.

11 — L'adjudicació del Premi Pont Vell de poesia tindrà lloc el 3 de setembre de 2022, durant la Festa Major de Montblanc.

12 — La presentació dels originals pressuposa l'acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.