diumenge, 30 de juliol de 2017

Bases del concurs de poesia "Escales que pugen al cel" 2017

CONCURS DE POESIA “ESCALES QUE PUGEN AL CEL
BASES EDICIÓ 2017
1-S’hi podran presentar poemes d’una extensió màxima de 50 versos, escrits en qualsevol variant dialectal de la llengua catalana o castellana, sempre que es respectin les normes gramaticals i d’ús.
2-La temàtica ha de tractar aspectes estretament vinculats a les Terres de l’Ebre, els seus paisatges, caràcter, cultura i costums. Es valorarà positivament aquells poemes que se centrin en el lema: “Escales que pugen al cel”.
3-Els poemes presentats al concurs han de ser originals i inèdits i no poden optar simultàniament a cap altre premi durant el període de resolució d’aquest certamen.
4-El termini d’admissió d’originals acabarà l’1 d’agost de 2017.
5-El jurat estarà integrat per Josep Maria Asensio Torres i Marià Lleixà Tal, persones vinculades al món de les lletres.
6-El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic durant la 4a Trobada Poètica “Escales que pugen al cel”, el dia 13 d’agost de 2017.
7-Els premis són:
         -Modalitat en llengua catalana. Poema guanyador: xec per valor de 150 euros i trofeu.
         -Modalitat en llengua castellana. Poema guanyador: xec per valor de 150 euros i trofeu.
8-Els membres del jurat es reserven el dret de considerar deserta qualsevol de les dues modalitats del premi si els poemes presentats no arriben al nivell mínim de qualitat exigible. En aquest cas, el xec i el trofeu corresponent podrien servir per concedir un segon premi, en l’altra modalitat lingüística, si hi hagués algun poema que destaqués suficientment.
9-Els autors dels poemes guanyadors autoritzen, a l’ajuntament de Mas de Barberans,  la seva publicació en una edició antològica, que es durà a terme periòdicament. L’autor conservarà el dret de publicar pel seu compte el poema guanyador, sempre que hi faci constar, en un lloc ben visible, el següent text: “Premi Escales que pugen al cel. Mas de Barberans. 2017”
9-El jurat resoldrà, segons el seu criteri, qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
10-Els textos poètics s’hauran de trametre a l’adreça de correu electrònic  ajuntamentmasdebarberans@gmail.com, seguint el següent procediment: a) En l’apartat assumpte es farà constar: Premi “Escales que pugen al cel” i s’hi indicarà la modalitat en què es concursa: llengua catalana o llengua castellana. b) En el cos del missatge s’hi ha d’escriure el títol de l’obra, el pseudònim i les dades identificatives de l’autor (nom, cognoms, mail, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). c) L’original que s’envia al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF o WORD.

Un representant de l’ajuntament, que no formarà part del jurat, rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l'original, es confirmarà l’admissió per correu electrònic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada