divendres, 15 de maig de 2015

VI Premi de Poesia al Carrer (Ametlla de Mar)

VI Premi Nit de Poesia al carrer PREMI • Modalitat: Poesia • Convoca: Associació CALACULTURA • Lloc de presentació: CALACULTURA • Adreça: Apartat 79, CAT • Codi postal: 43860 • Municipi on es fa el lliurament: L’Ametlla de Mar • Comarca: Baix Ebre BASES • Els treballs constaran d'un poema o conjunt de poemes, en català, de tema lliure, inèdits, d'una extensió aproximada de 100 versos, en fulls DIN-A4, a doble espai i per una sola cara, amb lletra Arial 12. Si es tracta d'un conjunt de poemes, el text haurà de tindre una cohesió temàtica. Els treballs no aniran signats, i s'acompanyaran amb un sobre tancat a l'exterior del qual es posarà el títol del recull i a l'interior figurarà el nom de l'autor/a, població, telèfon de contacte, adreça electrònica, i una declaració signada manifestant que el text presentat és inèdit. La publicació parcial del treball en xarxes socials o revistes no serà excloent, però s'haurà d'especificar a la mateixa declaració. El treball guanyador podrà publicar-se al facebook del Premi i a la revista local, i si es publica en qualsevol altre mitjà o s'inclou en un llibre del propi autor/a o col•lectiu, haurà de fer-se esment que ha rebut el "Premi Nit de Poesia al carrer 2015", de l'Associació CALACULTURA, de L'Ametlla de Mar. Els treballs s'enviaran, en cinc còpies, a: CALACULTURA, Apartat 79, CAT-43860 L'Ametlla de Mar. No es tornarà cap treball. • Informació: calacultura@hotmail.com • JURAT: El jurat estarà format per Pilar Casanova, Montse Oller, Blanca Casanova, Rafael Haro i Joan Callau. ALTRES DADES • Termini: Divendres, 22 Maig 2015 • Veredicte: L’anunci del veredicte i el lliurament del premi tindran lloc la nit del 20 de juny del 2015 en un acte/recital públic. El guanyador o la guanyadora haurà de ser-hi present. • Lliurament: L’anunci del veredicte i el lliurament del premi tindran lloc la nit del 20 de juny del 2015 en un acte/recital públic. El guanyador o la guanyadora haurà de ser-hi present. • Dotació: 500€

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada